10.2007 –  Sáng lập salon đầu tiên với tên HAIR LOOK  
5.2010 –  Khai trương tiệm HAIR LOOK đầu tiên
7.2011 – Khai trương tiệm HAIR LOOK thứ 3
8.2013 – Hợp tác với  PALAN HAIR của Nhật Bản phát triển về dây chuyền máy móc công nghệ…
10.2013 – PALAN HAIR/PALAN COSMETIC sáng lập 
11.2013 – Nhận giấy phép nhãn hiệu PALAN HAIR tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Châu Á
11.2013 – Dòng sản phẩm crysence được thành lập
2.2014 – Hầu hết các sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc và một số sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản
3.2014  – Hợp đồng với E-mart / Shinsegae Online Mall (ssg) để cung cấp hàng hóa và hợp đồng lưu trữ cho trung tâm thương mại memebox và đồng quảng bá
6.2014 – Crysence Home Care Line Ra mắt 2014 Hoa hậu Hàn Quốc Chỉ định chính thức (Tóc) & Tài trợ
7.2014 – 2014 Ms. Sexy Baik Screening Competition Selected as an Official Sponsor Blue Hair Shindenbang mở cửa (1st Affiliate)
9.2014 – PALAN HAIR Pankyo cửa hàng thứ 1
10.2014 – PALAN HAIR Daegu Bongmoo mở salon
12.2014 – Selected as an official sponsor of the Korea Culture Entertainment Awards
5.2015 – PALAN HAIR  Daegu Dongguk Office (open 6th store)
10.2015 – Merchant shop Seoul Gangnam Girls’ Shop open
2.2016 – sm Duty Free Shop
3.2016 – PALAN HAIR Suwon Shin Youngtong mở cửa (cửa hàng thứ 9)
8.2016 – PALAN Hair Daegu Hyangwoo store mở cửa (cửa hàng thứ 10)
10.2016 – PALAN Hair game Uijeongbu branch open Establishment of Australian corporation and Sydney branch open
4.2017 – PALAN Hair Ansan Gojane shop Mở cửa
5.2017 – PALAN hair Ansan Gojane shop mở cửa
10.2017 – PALAN hair shampoo mở cửa
2.2018 – PALAN hair Jamsil seokchon shop mở cửa
2.2018 – PALAN hair Suwon Gwanggyo mở cửa
5.2018 – PALAN hair Yongshe Ward office mở cửa
10.2018 – PALAN hair academy mở cửa
10.2018 – PALAN HAIR health salon mở cửa
11.2018 – PALAN hair Vietnam Ho Chi Minh mở cửa